سوال مطرح شده :
موضوع :  مراحل اصلى تاسيس و راه اندازى معدن را شرح دهيد؟
توضیحات :  مراحل اصلى تاسيس و راه اندازى معدن را شرح دهيد؟
نام کاربر :  صمدى
پست الکترونیکی :  samadi_gh77u@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:31
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  مراحل ثبت
توضیحات :   
 

1-اکتشاف معدنى براى کشف توده معدنى


2. مطالعه امکان پذيرى :براى اثبات مقرون به صرفه بودن تجارى توده کشف شده


3. تاسيس معدن :بنا نهادن زيرساختار کلى


4.معدنکارى:استخراج کانسنگ از زمين.


5. کانه آرائى: آسياب کردن کانسنگ،جدايش کانه از باطله وتبديل کانه به کنسانتره


6.ذوب: استحصال از کنسانتره هاى کانى


7.پالايش :خالص کردن فلز


8 . بازاريابى :حمل فلز
تاریخ درج :  یکشنبه 3 تیر 1386  7:34
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image