سوال مطرح شده :
موضوع :  کپه داغ
توضیحات :  درمورد اهميت اقتصادى در زون کپه داغ ُاکتشافات معدنى ويا کانسارهاى موجود را با ذکر اطلاعات زمين شناسى توضيحاتى مى خواستم؟
نام کاربر :  حسين
پست الکترونیکی :  heidarzadeh521@gmail.com
تاریخ درج :  شنبه 20 خرداد 1385  0:32
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  زون کپه داغ
توضیحات : 

در بخش ايرانى کپهداغ، رديفهاى همارز با سازندهاى مُبارک و شمشک داراى توان هيدروکربنى هستند (افشارحرب، 1380). ولى، ژرفترين افق حفارى و لاية آزمايش شده، سازند مزدوران است. در بخشهاى بالايى سازند کشفرود نيز دو حلقه چاه حفر شده که نشانههايى از گاز دارند.


دو ميدان گازى خانگيران و گنبدلى در ناحية سرخس و گاز غير اقتصادى تاقديس قزلتپه، در ناحية گرگان، از جمله ميدانهاى گازى کپهداغاند.ميدان گازى بسيار عظيم خانگيران، در تاقديس خانگيران است که 35 کيلومتر پهنا دارد. سنگ مخزن اصلى خانگيران سازند مزدوران است و ماسهسنگ‎‎هاى سازند شوريجه مخزنى درجه دوم را تشکيل مىدهند. پوشسنگ هر دو مخزن را رس سنگهاى سُرخرنگ تشکيل مىدهند. گاز مخزن مزدوران ترش و گاز مخزن شوريجه شيرين است. گاز مخزن مزدوران پس از پالايش و گوگرد زدايى سوخت شهرهاى مشهد، قوچان، شيروان، بجنورد و سوخت نيروگاه نکا را تأمين مىنمايد.زغالسنگ (معدن آقدربند)، آثارى از جيوه در حاشية شمالى و آثارى از طلا همراه با پيريت در سازند چمنبيد از کپهداغ گزارش شده که در حال حاضر چندان اقتصادى نيستند.


دوست گرامى شما جهت کسب اطلاعات در مورد معادن زون کپه داغ و موقعيت جغرافيايى آنها مى توانيد به آدرس زير مراجعه فرماييد:


http://www.gsi.ir/?Lang=fa&p=62


 

تاریخ درج :  شنبه 20 خرداد 1385  0:53
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image