سوال مطرح شده :
موضوع :  روش های ژئوفیزیکی مناسب
توضیحات : 


لطفا بفرمایید روش های ژئوفیزیکی مناسب برای اکتشاف کانسارهای اپی ترمال کدام ها هستند؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:33
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  اکتشاف کانسارها
توضیحات : 


 روش الکتریکی ،  روش مقاومت سنجی،  رادیومتری،  گراویمتری،  روش مغناطیس سنجی  ونقشه برداری الکترومغناطیسی بعلت وجود سولفید ها (رگه ها و عدسی های سولفیدی،آبهای شور و کانی های رسی ) در اکتشاف کانسارها مفید است.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:36
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image