سوال مطرح شده :
موضوع :  بهترین شاخص اکتشافی
توضیحات : 


سلامچه چیزی در اکتشافات ژئوشیمیایی بهترین شاخص اکتشافی  هست؟ منو راهنمایی کنید.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:28
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  شاخص ژئوشیمیایی
توضیحات : 


شاخصی که حضور آن در منطقه، نشانگر وجود کانی سازی و عدم حضور آن نشانگر عدم کانی سازی در منطقه باشد.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  10:29
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image