نام نویسنده : حسینعلی تاج الدین
تاریخ نشر : اردیبهشت 1385
عنوان : کنترل و معرفی محدوده های امید بخش معدنی در ورقه 1:100،000 بانه
شرح مختصر :
ورقه 1:100000 بانه در زون اکتشافی مریوان –مهاباد (زون شماره 7)واقع شده است.این ورقه در باختر استان کردستان واقع شده و بخش وسیعی از آن در کشور عراق قرار دارد.
شرح کامل:

 

چکیده:

ورقه 1:100000 بانه در زون اکتشافی مریوان –مهاباد (زون شماره 7)واقع شده است.این ورقه در باختر استان کردستان واقع شده و بخش وسیعی از آن در کشور عراق قرار دارد.

از دیدگاه تقسیم بندی ساختاری،محدوده ورقه بانه،درمنتهی الیه شمال باختری زون ساختاری سنندج-سیرجان قرار دارد.کهن ترین سنگ های محدوده مورد مطالعه ،سنگ های آهک های پرمین هستند که در خاور شهرستان بانه رخنمون یافته اند.ژوراسیک بصورت بسیارکم گسترش داشته و فیلیت و سنگ آهک ها ی کرتاسه بیشترین رخنمون را در منطقه دارند.ترسیر با ائوسن آغاز شده و در برگیرنده سنگ ها ی ولکانیک ،شیل-ماسه سنگ و آهک است.الیگوسن شامل واحدهای مارنی وآهکی پرفسیل است.میوسن با لیتولوژی ماسه و کنگلومرایی و سرانجام واحدهای تخریبی کواترنر در منطقه رخ می نماید.توده های نفوذی با ترکیب گابرو-دیوریتی تا گرانیتی جوانتر از کرتاسه در سنگ های پیرامون خود نفوذ کرده اند.در حاشیه این توده های نفوذی ،در جاهایی که فیلیت ها سنگ میزبان بوده اند،هورنفلس تشکیل شده است.واحدهای رادیولاریت و آمیزه های رنگین با همبری گسله د ربخش های مختلفی از باختر منطقه گسترده شده اند.

کاراکتشافی در این ورقه با استفاده از داده های زمین شناسی و ژئوشیمیایی بانجام رسیده است.براساس مطالعات ژئوشیمیایی در این ورقه ،7 محدوده امید بخش به منظور پی جویی عناصری نظیر طلا ،نقره،مس،سرب،روی،مولیبدن،آنتیموان،بیسموت،قلع و ... معرفی شده است.

با توجه به شواهد زمین شناسی و داده های ژئوشیمیایی ،مناطق مورد نظر و اولویت  دار در ورقه بانه مورد بازدید قرارگرفت و نمونه های مشکوک به کانی سازی برداشت گردید.دراین بررسی مجموعا 54نمونه اخذ وجهت مطالعات تکمیلی به آزمایشگاه های مربوطه ارسال شد.

بر اساس بررسی های صحرایی به عمل آمده و نتایج مطالعات آزمایشگاهی ،ورقه بانه از لحاظ پتانسیل مواد معدنی فلزی ضعیف می باشد.رخدادهای کانه زایی طلا در دو محدوده خاور روستای آرمرده و خاور روستای سفیده کمره مشاهده شدند که عیا ر وحجم کانی سازی در هیچ یک ازاین رخدادها قابل ملاحظه نبوده است(حداکثر 280 میلی گرم درتن).بر همین اساس بررسی دیگر عناصر فلزی در نمونه های مشکوک به کانی سازی ،هیچگونه پتانسیل قابل توجهی ازاین عناصر را نشان نداده است.به طور کلی مجموعه پتانسیل های معدنی موجود در ورقه بانه شامل سنگ های تزئینی و نما میتواند از نظر اقتصادی مورد توجه باشد.

مقدمه

یکی از رئوس کلی واساسی بخش اکتشافات معدنی،شناخت پتانسیل ها و توان معدنی در ورقه های 1:100000 کشور و معرفی آنها جهت انجام مطالعات تفضیلی تر می باشد.علیرغم اینکه کشور ما یک سرزمین غنی از نظر مواد معدنی است ولی بررسی های انجام شده  در خصوص اکتشاف این منابع در ابتدای راه است.به منظور مطالعه و اکتشاف برخی از منابع مهم معدنی،زون های 20 گانه اکتشافی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعیین شد.جهت معرفی نواحی امید بخش معدنی در هریک از زون های اکتشافی ،اطلاعات مختلف زمین شناسی،ژئوشیمی،ژئوفیزیک هوایی و اطلاعات دور سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.اطلاعات یاد شده با یکدیگر تلفیق شده و هدفهای اکتشافی (target) مشخص می شوند.به طور تجربی ثابت شده است،چنانچه در خصوص لایه های اطلاعاتی تلفیق مناسب صورت گیرد ،نتایج حاصله امیدوار کننده خواهد بود.نتیجه این عمل به معرفی یکسری مناطق محتمل برای کانی سازی به نام نواحی امید بخش معدنی منتهی خواهد شد.این نقاط توسط زمین شناس  اکتشافی روزی زمین کنترل شده و در صورت وجود شواهدی دال بر وجود کانی سازی معدنی ،جهت مطالعات دقیق تر اکتشافی معرفی می گردد.

ورقه 1:100000 بانه در زون اکتشافی مریوان –مهاباد (زون شماره 7)واقع شده است(شکل 1-1).از آنجا که اطلاعات ژئوفیزیکی و ماهواره های مدونی دردست نبوده است،کار اکتشافی در این ورقه تنها با استفاده از داده های زمین شناسی و ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100000 به انجام رسیده است.گزارش حاضر ماحصل پتانسیل های معدنی در ورقه مذکور با استفاده از داده های موجود می باشد.

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4